main_eilat.png

תש"ט – תשע"ד
1939-2014

 
ע י ר י י ת   א י ל ת
מינהל שח"ק
שירותים חברתיים חינוך, ספורט ואקדמיה קהילה
שרות פסיכולוגי - חינוכי
 
 
תושבים יקרים,
בשבוע האחרון אזורים שונים בארץ מצויים תחת איום והפגזות של טילים, ואזרחים רבים נדרשים להתאים את שגרת החיים הרגילה לשגרת חירום. כמו כן, כוחות רבים של הצבא נערכים סביב רצועת עזה, וקיים גיוס מילואים.
למרות שבדרך כלל העיר מהווה מקום נופש ומפלט מהמצב הביטחוני המתוח בארץ, מעין "בועה" של רוגע ושלווה, גם כאן נחשפנו לנפילות טילים, שיכולות לעורר חרדה בקרב האוכלוסייה והנופשים.
כמו כן, אנו מחוברים למצב דרך המשפחות, החברים, המכרים והאורחים הרבים שבעירנו. אנו חשופים לסיקור האינטנסיבי של האירועים בתקשורת, וכמובן לשיח הציבורי היומיומי. גם במשפחות החיילים תתכן דאגה מוגברת.
תגובות טבעיות למצב המתח יכולות לבוא לידי ביטוי באופנים שונים כגון – אי שקט, חרדה, קשיי שינה, בלבול, תנודות במצב הרוח, בתיאבון, רגישות יתר ועצבנות, עיסוק יתר במצב או לחלופין הימנעות מכך, ניסיון ליצור בועה וכד'.
ילדים מגיבים בדרך כלל בהתאם למסר שמקבלים מהמבוגרים המשמעותיים שנמצאים סביבם. הם קולטים את המתרחש גם באופן עקיף, ובוודאי חשופים לאמצעי התקשורת השונים ולשיחות המתנהלות סביבם.
תגובות נורמאליות של ילדים במצבים אלו יכולות לכלול נסיגה בהתנהגות להתנהגויות ילדותיות יותר, אשר יכולים לכלול בין היתר קושי להירדם ובקשה לישון במיטת ההורים, קושי בעשיית צרכים ומנגד הרטבה. עוד עשויים להופיע ביטוי ישיר של פחדים ושאלות חוזרות על המצב. בתקופות אלו אף קיימת נטייה לתוקפנות, רגישות יתר, בכי וכד'. הסברים ישירים המתאמים לגיל הילד, בשילוב הרגעה ונוכחות הורית מיטיבה וסבלנית, מסייעים בדרך כלל בהפחתת המתח.
באופן כללי, למי שחש כי התנהגותו מושפעת מהמצב הנוכחי, מומלץ להמשיך לקיים שגרה כרגיל, ולהוסיף פעילויות משחררות ומהנות, או לשהות במחיצת חברים ובני משפחה. מומלץ להגביל את החשיפה לאמצעי התקשורת ובמידה והילד נחשף לחדשות מומלץ לתווך עבורו את המראות.
במצבים בהם יש פגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי סיוע מקצועי ממוקד יכול להועיל ביותר. במקרה של שאלות ודאגה ניתן לפנות לשפ"ח אילת 08-6367815
בברכת ימים שקטים יותר
ד"ר שושי קרן
מנהלת השרות הפסיכולוגי-חינוכי, אילת.
_________________________________________________________
 
עיריית                   אילת           טל'  :6367800  (08)   TEL           ת.ד.  14   אילת   88100
MUNICIPALITY OF EILAT          פקס': 6367801  (08)   FAX           88100   EILAT  14 P.O.B.
דואר אלקטרוני.ilאתר האינטרנט :www.eilat.muni.il