בית ספר חב"ד - ניגונים לנשמה
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: רחוב נחשון שכונת הדקל
טלפון : 08-6371392
פקס : 08-6325862
שעות קבלה:

 

ניגונים לנשמה

 

 

 

רבי אוי רבי... לכבוד ג' תמוז
השיר "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל"
מילות השיר:
אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים.
ואומר, מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל
ניגון "בר יוחאי "
קטע וידיאו ממרון בל"ג בעומר

 

 

 
מילות השיר:

 

בר יוחאי, נמשחת אשריך. שמן ששון מחבריך:
בר יוחאי,
ש
מן משחת קדש. נמשחת ממדת הקדש. נשאת ציץ נזר הקדש. חבוש על ראשך פארך:
בר יוחאי,
מ
ושב טוב ישבת. יום נסת יום אשר ברחת. במערת צורים שעמדת. שם קנית הודך והדרך:
בר יוחאי,
ע
צי שטים עומדים. למודי יהוה הם לומדים. אור מפלא אור היקוד הם יוקדים. הלא המה יורוך מוריך:
בר יוחאי,
ו
לשדה תפוחים. עלית ללקוט בו מרקחים. סוד תורה כציצים ופרחים. נעשה אדם נאמר בעבורך:
בר יוחאי,
נ
אזרת בגבורה. ובמלחמת אש דת השערה. וחרב הוצאת מתערה. שלפת נגד צורריך:
בר יוחאי,
ל
מקום אבני שיש. הגעת לפני אריה ליש. גם גלת כותרת על עיש. תשורי ומי ישורך:
בר יוחאי,
ב
קדש הקדשים. קו ירוק מחדש חדשים. שבע שבתות סוד חמשים. קשרת קשרי שי"ן קשריך:
בר יוחאי,
י
ו"ד חכמה קדומה. השקפת לכבודו פנימה. שלשים ושתים נתיבות ראשית תרומה. את כרוב ממשח זיו אורך:
בר יוחאי,
א
ור מופלא רום מעלה. יראת מלהביט כי רב לה. תעלומה ואין קורא לה. נמת עין לא תשורך:
בר יוחאי, אשרי יולדתך. אשרי העם הם לומדיך. ואשרי העומדים על סודך. לבושי חשן תמיך ואוריך

 

 

 עורך תוכן [3]

 
 

 

 

ניגון הוא אלוקינו

 

הוא אלוקינו הינו ניגון עליז המביע תקווה לגאולה שלימה בקרוב, אותו היה שר החזן בליובאוויטש, ר' יחיאל הלפרין בפני אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"ץ.
כ"ק אדמו"ר שליט"א לימד ניגון זה בליל שמחת תורה אחרי הקפות וסעודת יו"ט - לפנות בוקר בשנת תשכ"ד. כיום שרים ניגון זה בכל פעם שהשליח ציבור חוזר על תפילת "כתר".
מילות הניגון (מתוך תפילת מוסף של יום שבת ויום טוב): "הוא אלקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו ויגאלנו שנית בקרוב, וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמר: הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית להיות לכם לאלקים".
מתוך חב"דפדיה
 
 

ניגון שמחה

ניגון שמחה הינו ניגון המושר בעת שמחה וחדוה. ניגונים אלו הם רובם קצרים המכילים לכל היותר שני 'בתים' או שלושה. כמו-כן, ניגונים אלו אינם עמוקים ואיטיים כשאר ניגוני חב"ד, כי-אם קלים ומהירים, הגורמים למנגן אותם להתעורר ולהתלהב ברוחו ולהגיע לידי שמחה רבה.
בין ניגוני השמחה, יש ניגונים שתנעותיהם הם כטבע איש רוסי בהתלהבות והם נקראים "פאנקע".
אם בדורות הראשונים הדגישו החסידים בעיקר את ניגוני ההתעוררות וההתבוננות, הרי שבדור שלנו - דור השביעי- מרבה הרבי לדבר אודות שמחה וניגוני שמחה, עד שישנם ניגונים שהתנועות בהן הינן תנועות של רצינות, והרבי בעידודו בידיו הק' בעת שניגנו החסידים ניגונים אלו "הפך" אותם ל'ניגוני שמחה'.
 
ישנם הרבה ניגונים המכונים ניגוני שמחה. לכבוד חודש אדר אני מצרפת שלושה ניגוני שמחה שונים.
 
 
 
 
ניגון שמחה 1 לחצו כאן
 
ניגון שמחה 2 לחצו כאן
 
ניגון שמחה 3 לחצו כאן
 
 
 
   
ניגון הבינוני
ניגון הבינוני חובר על-ידי החסיד ר' אהרן חריטונוב מהעיר ניקולייב. ניגון זה נחשב לניגונו של אדמו"ר הריי"ץ בהיות שהוא מאוד חיבב את הניגון ואף נתן לו את שמו "הבינוני" באומרו שניגון זה מכוון לדרגת הבינוני המבואר בספר התניא.
וכך מתואר הניגון בספר הניגונים: תנועות ניגון זה הן מיוחדות במינן ולא מחוקי הנגינה הרגילה כי-אם ספוגות ומלאות המה ברגשות הלב וביטוי הנפש עד בלי גבול. תנועות אלו יוצאות מכלל תחומה של נגינה ונכנסות לכלל אמירה ודיבור בבחינת נפשי יצאה בדברי. תנועות הניגון עולות ויורדות, תובעות ודורשות ומבלי הכן מוכרח הנך לנגנו בסגירת עיניים, ובריכוז המחשבה והלב. ה"בינוני" נושא בתוכו רכוש נפשי-פיוטי.
 

 

 
 
 
הניגון של "ויהי בימי אחשווראש"
לניגון לחצו כאן