בית ספר חב"ד - School_Activities
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: רחוב נחשון שכונת הדקל
טלפון : 08-6371392
פקס : 08-6325862
שעות קבלה:

פעילות בית הספר

תוכניות ויוזמות יחודיות הפועלות בביה"ס
* בית ספרינו מוגדר כבית ספר מתוקשב. ישנו מערך הדרכה מקצועי ומסיבי, אתר ביה"ס
פעיל, כיתות מאובזרות עם מקרן ומסך ורוב המורים מצויידים בלפטופ ועברו השתלמות בנושא
התקשוב. חדר מחשבים העומד לרשות ביה"ס אינו פעיל עקב ציוד מיושן. במסגרת התקציב
העירוני של 2013 ביה"ס יקבל מחשבים חדשים )כדברי מנהלת אגף החינוך(.
* אמירים - תוכנית אמירים פועלת בביה"ס זו השנה הראשונה במסגרתה ישנם שלושה חוגים
להעשרה ופיתוח חשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים. הנושאים הנבחרים:
1. עולם המחר. 2. אסטרונומיה. 3. גוף האדם.
אחת לשבועיים מתקיים מפגש עם היועצת ע"פ תוכנית "כישורי חיים".
- 5 -
מיל"ת - זו השנה השנייה להפעלת תוכנית זו בביה"ס. התוכנית מתקיימת בסיום יום הלימודים
הפורמלי ב- 13:30 עד השעה 15:30 , במסגרתה התלמידים סועדים בארוחה חמה ומזינה. מתוגברים
ע"פ צרכיהם הלימודיים בשפה ובמתמטיקה. בוצע מיפוי לכל תלמיד ונבנתה תוכנית אישית מותאמת
ע"י רכזת מיל"ת.
* תגבור תורני - תוכנית זו נבנתה עבור תלמידים בעלי יכולות גבוהות המגיעים מרקע תורני או
תלמידים שהוריהם מעוניינים שיעברו בעתיד ללמוד בישיבות. התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע
מהשעה 13:30 עד השעה 15:30 ומיועדת לתלמידים מכיתות ג' - ז' במסגרתה התלמידים מעשירים
את ידיעותיהם בגמרא ובמשנה.
* מועדונית - בביה"ס פועל מועדונית חמישה ימים בשבוע בסיוע הרווחה ובפיקוחה.
את המועדונית מנהלת רכזת, סטודנטית בשנה ב'. במועדונית כ-חמישה עשר ילדים להורים עובדים.
התלמידים נהנים מארוחה חמה ומזינה וסיוע בהכנת שעורי בית ומשחקייה. ונמצאים בביה"ס עד
השעה 17:00 .
* תוכניות חברתיות ערכיות חסידיות - הכלה
ביה"ס חרט על דגלו להטמיע בכל ילד יהודי את החינוך הערכי לאהבת ה' והתורה ומתוך שמחה כפי
שחינך אותנו הרבי מליובאוויטש. במסגרת תוכנית זו ובהתאם ליעד ההכלה אנו מאפשרים לתלמידים
המגיעים מבתים שומרים תורה ומצוות לקבל מענה המותאם ליכולותיהם התורניות ע"י: * שינון
משניות, * מבצעים ופעילויות מגוונות, * חידונים ועוד.
התוכנית מתבצעת במספר מישורים:
1. הלכה יומית - מידי בוקר המחנכים מלמדים בכיתות האם הלכה יומית קצרה ורלוונטית.
2. טעימה חסידית - מידי ראש חודש התלמידים לומדים מושג חסידי המלווה בטעימה גשמית.
3. תוכנית שגרירים ומפתח הלב מתוך אמונה המותאמת לערכי חב"ד ובפיקוח משה"ח- מערכי
שעור מובנים ע"פ המערך החודשי.
4. שעורי חסידות - ע"פ תוכנית ספירלית בית ספרית.
5. כישורי חיים- ע"פ תוכנית משה"ח.
6. "מילים בונות עולם" תוכנית להעשרת השפה הלשונית והחסידית.
7. מועצת תלמידים - בבית ספרינו השנה הוקמו שתי מועצות תלמידים לבנים ולבנות, הם מארגנים
הפסקות פעילות ואירועים נבחרים במהלך השנה. לכבוד ט"ו בשבט ארגנה מועצת התלמידים סדנאות
חוייתיות לבנים ולבנות המותאמות לכל השכבות.
8. תפקיד לכל תלמיד.
9. תוכנית חיזוקים חיוביים - מדליות למצטיינים.
10 . נתיב האור.
11 . בריאות השן.