בית ספר עציון גבר - מערכת צלצולים
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות

    מערכת צלצולים

שעור
שעה
שעור ראשון
8.00-8.50
שעור שני
8.50-9.40
הפסקת אוכל
9.40-9.55
הפסקה גדולה
9.55-10.15
שעור שלישי
10.15-11.00
שעור רביעי
11.00-11.45
הפסקה
11.45-12.00
שעור חמישי
12.00-12.45
שעור שישי
12.45-13.30
שעור שביעי
13.30-14.15

במידה ויש צורך בהבאת אוכל או חפצים שנשכחו בבית-

יש להשאירם בידי השומר, ואנו נדאג להעבירם לילדכם.
 
כניסת הורים לחדר הכיתה מפריעה לרצף הלימודי של השיעור.