בית ספר עציון גבר - dvar
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
סמל.png
בית ספר עציון גבר מדגיש בתכני הלימוד והפעילות שלו את הסביבה- אכפתיות לסביבה, הכרתה, למידתה,אחריות לה

והפעילות בה.

מוענק דגש לטיפוח כישורי מנהיגות ולחינוך לערכים(פתרון בעיות, העברת מסרים, רטוריקה ,מיומניות תקשורת בינאישיות וניהול

זמן).
מאמינים בכוחם של התלמידים להוביל ולהיות סוכני ידע ושינוי.
לתלמידי בית הספר תפקידים במעגלים שונים:מועצת תלמידים, סיירת מוגנות,נאמני מחשבים,צפרים צעירים, נאמני פינת חי,

נאמני הגינה האקולוגית, תזונאים צעירים ,

נאמני הפסקות פעילות , מתמטקאים צעירים, יזמים צעירים....

מוענק דגש לטיפול בפרט
בבית הספר מאמינים כי כל אחד יכול, ביחס אישי ומענה לשונות ,חוויות של הצלחה ומתן חיזוקים חיוביים.

אבני הדרך :איתור צרכים,איגום משאבים,ובניית תכניות אישיות וקבוצתיות .

בית הספר פועל לשילוב התקשוב בשגרת ההוראה והלמידה ונוטל חלק זו השנה הרביעית בתכנית הלאומית להתאמת מערכת

החינוך למאה-ה21. בית הספר

 פועל לשיפור הפדגוגיה , להוראת התכנים והידע הנלמדים בהתאמה למציאות המשתנה תוך דגש על הוראה מותאמת.

מצויינות זו הדרך- בית הספר מקדם מסגרות ופעולות לטיפוח המצויינות.
בבית הספר תלמידים לומדים בקבוצות עניין שונות המטפחות כישורי חשיבה גבוהים, מעורבות , יוזמה ואחריות אישית.

הסביבה הלימודית- מוענק דגש לעיצוב הסביבה הלימודית המשקפת את תפיסת בית הספר ביחס לטיפוח הכבוד והאחריות

כלפי הסביבה.

מופעל שיקול דעת ביחס לשימוש בתכנים, בחומרים ובצבעים.

עציון גבר.jpg