דפים - חֶשְׁוון
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות


 

 
בפתיחת שנת הלימודים קיבלנו בברכה את תלמידי כיתות א'. הם נראו לנו כל כך קטנים ומעט חוששים. החלטנו, אנו חברי מועצת התלמידים ובוגרי בית הספר להקל עליהם את הקליטה וההיכרות. בחרנו להכיר להם את שטח בית הספר, את מרחבי הלמידה, מרחבי המשחק ואפילו את כללי ההפסקה. אפילו חילקנו כוכבים לתלמידים. לתלמידי כיתות א' חילקנו "כוכב נולד" ולבוגרים שמסייעים חילקנו "כוכב בוגר" כך כולם זיהו את כולם ונעזרו ללא חשש. באחת ההפסקות ניגשה אלינו מנהלת בית הספר בהתרגשות רבה ואמרה: "כל הכבוד לכל הכוכבים הבוגרים על המעורבות החברתית, ובשם הכוכבים הנולדים אני מוקירה לכם תודה".
 
כשאינך רואה רק את עצמך, אתה גורם לכך שרבים יראו אותך,
כי לתת זה לקבל