דפים - קהילה אייר
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות

 


התהליך
:
כתיבת נאומים והקראתם בקרב קהילת בית הספר

הדרך: על בית הספר לפרסם מספר נושאים  לכתיבת נאומים ולכל נושא לפחות שני כיווני פיתוח.

       כלומר, שעל אותו נושא יהיו שתי דעות שונות.

המטרה: לכבד את דעתו של האחר ולקבלה, על אף השוני וההשקפה השונה.

 

ניתן לקיים את הפעילות בכיתות, בשכבות, במספר שכבות גיל ואף כפעילות חינוכית בית ספרית.

מומלץ: בין הנושאים לכלול את נושא הקהילות השונות הקיימות בעולמנו.