דפים - קהילה סיוון
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות


 
משחק טרוויה - עולם הילדים

מטרה: עבודה בצוות ליצירת משחק תוך הכרת עולמם של ילדים אחרים וקבלת השונה.

יישום:  כתבו שאלות על עולם הילדים; הרגילים והמיוחדים.

 

 

הציגו את השאלות באחת מהדרכים הבאות:

       סקר

       טופס InfoPath

       כרטיסיות ממוחשבות PP

       כרטיסיות מנויילנות

     

הכינו דף בדיקה בו יש לציין ניקוד ותשובות לכל השאלות.

ניתן ליצור שאלות השלמה, נכון/לא נכון, אפשרויות תשובה ועוד.

 

שתפו בחווית המשחק גם ילדים ממוסדות אחרים וכמובן את "ילדי וראייטי ישראל".

 

בהצלחה!