דפים - קהילה טבת
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
 
 

 

הבעת דיעה אישית והחלטה על פי רוב.

בנו פעילות בנושא ניהול קונפליקטים בנושא בית ספרי.

בחרו נושא השנוי במחלוקת בבית ספרכם או ביישובכם והעלו אותו בפני דיון בקרב תלמידי ביה"ס והקהילה.

דונו בכיתות בנושא, בדעות השונות שהועלו ובדרך קבלת החלטות.

 

לשימושכם נפתח פורום, הוסיפו את הנושא ובמידת הצורך שאלות נוספות.

 

בהצלחה בקבלת ההחלטות!