דפים - שגרירי מפתח הל"ב
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות

ambassador_title.gif


יש לבחור נציג או שניים מכל כיתה שישמשו כשגרירי מפתח הל"ב.

מטרת הקבוצה היא לקשר בין הפעילויות השונות במהלך השנה, לייצג את תלמידי הכיתה מול בית הספר והקהילה. 

התפקיד כולל אחריות על הפעלות בכיתה, סיוע למורה, הפעלות מול הקהילה, ייצוג כיתתי בימי שיא.

 

שגרירי מפתח הל"ב בחלוקה לכיתות האם:

כיתה
שמות הנציגים
א 1
 
א 2
 
ב 1
 
ב 2
 
ג 1
 
ג 2
 
ד 1
 
ד 2
 
ה 1
 
ה 2
 
ו  1
 
ו  2