נווט למעלה
school-title.png

​  
קו הפרדה פרחים.gif

בית ספר של החופש הגדול.jpg 

קו הפרדה פרחים.gif
ירושלים של זהב.png

 

 
מצלמות בשטח ביה"ס
על מנת לשמור על ביטחונם ומוגנותם של התלמידים וכחלק מקידום אקלים בית-ספרי מיטבי מותקנות בבית הספר מצלמות בכל קומה בשלושת מבני הכיתות, בסמוך לשערי בית הספר, ובחלק מהשדרה המרכזית של בית הספר. הפעלת המצלמות ומיקומן הינם על פי הנחיות חוזר מנכ"ל 3.7-85 (מאי 2015) בנושא מצלמות במוסדות חינוך. המצלמות מחוברות אל עמדת צפייה הממוקמת בחדר המנהלת והיא היחידה שצופה בחומר המצולם. בברכה, מנהלת בית הספר -חגית חזן יו"ר ועד הורים-אלה לורדו
*****