נווט למעלה
 untitled.png
הטובה שבמידות האדם שיהיה שואל
.(מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול)
  
 
giving_banner560.jpg

 
שנה טובה  ובטוחה
image001 (2).jpg
 
ת היה ש נת ע רבות ה דדית
ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכל.
ביהדות נקבע על ידי חז"ל כלל מוסרי והלכתי לציון ערבות הדדית - כל ישראל ערבים זה לזה. משמעותו המקורית היא כי כל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. בעת החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה כל יהודי אחראי על שלומו ורווחתו של חברו.(מתוך ויקיפדיה)
 
 HTML Map 
 

 משלנו

 

שבוע הלימודים האחרון בבית הספר תל"י הרי אילת לווה בפעילויות ותכנים מגוונים בהם
לקחו חלק ההורים, המורים וכמובן, התלמידים
השבוע נפתח בפעילות חברתית של מועצת התלמידים. נציגי המועצה העבירו בכל כתות
בית הספר פעילות של משחקי חברה שונים

"אודות סיסמה לכל תלמיד"

הטמעת תרבות תקשובית בבתי הספר – בצד הארגוני והפדגוגי כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים, ליצירת קהילת חינוך מתוקשבת.

בכל רשימה מופיעים הספרים עליהם שילמו ההורים כחלק מפרוייקט " השאלת ספרים".
אין צורך לרכוש ספרים אלו - אלו הספרים הניתנים לתלמידים.