נווט למעלה
welcometoschool.png
במסגרת פרויקט חקר על שדה התעופה "רמון" ע"ש אילן ואסף רמון.
כיתה ב2 חקרה מאחורי האנשים החשובים האלו , ולמדו עליהם מתוך מאגרי המידע ברשת.
לסיום הפרויקט הוכן סרטון מוזיאון וירטואלי המורכב מהתוצרים של התלמידים.