בית ספר מצפה ים - פרויקט מצוינות
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: מצפה ים דקר 8 אילת
טלפון : 6335805 - 08
פקס : 6335259 - 08
שעות קבלה:
פרוייקט מצוינות
 
 
בית ספר "מצפה-ים" שם לו למטרה לקדם ולטפח את ערך המצוינות הלכה למעשה .
תלמידים מצטיינים במתמטיקה ומדעים מהווים קבוצה ייחודית ומובילה ,המשפיעה על כל תלמידי ביה"ס.
תוכנית הטיפוח למצוינות באה לחזק את התלמידים בהיבטים אקדמיים, אישיים וחברתיים:
  • פיתוח יצירתיות ומנהיגות חינוכית.
  • טיפוח התלמיד כאדם חושב, יוצר ויוזם.
  • הענקת מיומנויות למידה בחשיבה מדעית ומתמטית.
  • הגברת המוטיבציה והסקרנות של התלמיד לעולם הסובב דרך החקר והניסוי.
  • חיזוק הביטחון העצמי של הלומד להגיע למצוינות ולהגיע לרמות לימודיות גבוהות.
  • הכנת התלמיד המצטיין לאתגרים של המחר במדע ובטכנולוגיה.
  • חיזוק הדיאלוג החינוכי בקרב התלמידים והמורים ויצירת אקלים בית–ספרי החותר למצוינות.
 
מטרות התוכנית
· לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב ילדים ונוער במדינת ישראל, תוך מתן הזדמנות שווה לכל שכבות האוכלוסייה.
· לטפח את התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר.
· להעניק לתלמיד מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית.
· להגביר את המוטיבציה של התלמיד להבנת תופעות הטבע והעולם הסובב אותו, באמצעות חקר וניסוי.
· לעודד את התלמיד ולחזק את בטחונו העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות.
· להכין את התלמיד המצטיין לקראת התמודדות עם אתגרי המחר.
· לחזק את המעגלים החינוכיים השונים בקרב התלמידים והמורים כולם וליצור אווירה ותרבות בית ספרית החותרת למצוינות.
 
התלמידים נבחרו על פי הקריטריונים הבאים :
· התלמיד הינו בעל הישגים גבוהים בלימודיו.
· התלמיד הינו בעל פוטנציאל לימודי גבוה ומגלה רצון ויכולת להתמודד עם אתגרים חדשים.
· התלמיד מגלה סקרנות ויצירתיות.
· התלמיד מגלה יכולת התמדה ונכונות להשקעה ומאמץ מעבר לממוצע .
· התלמיד הינו בעל משמעת עצמית והרגלי התנהגות נאותים וחיוביים.
 
* לפני קבלתו לתוכנית, מתחייב כל תלמיד להשתתף בה מראשיתה ועד
סופה.
בביה"ס "מצפה - ים" פועלות שש תכניות לתלמידים מצוינים:
 
1. יח"ד מדע : תלמידי כתה ו' חונכים את תלמידי כתה ג' בתחום המדעים.
2. הקשר הרב דורי: לתלמידים מכתה ו'.
3. ניצני מדע : לתלמידים מכתות ה'-ו'.
4. נאמני מחשב ונאמני אתר : לתלמידים מכתות ו'.
5. מחוננים : תלמידים מכתות ד'-ו', שאותרו באמצעות מבחני המחוננים מטעם משרד החינוך. תלמידים אלה לומדים במסגרת תכנית מיוחדת, בכל יום א' באשכולות הפיס אשר בביה"ס בגין.
6. מצויינות - תלמידים מכיתות ד'-ו'
 
על כל אחד מהתוכניות תוכלו לקרוא באתר.