בית ספר מצפה ים - yadim
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: מצפה ים דקר 8 אילת
טלפון : 6335805 - 08
פקס : 6335259 - 08
שעות קבלה:
​​
יעדי בית הספר לשנת הלימודים תש"ף

 
1.    שמירה על אקלים מיטבי – פיתוח אחריות ושייכות תוך הקפדה על חוקי ביה"ס
וכבוד בין כל באי ביה"ס ( תקנון, איכות הסביבה, דוגמא אישית, הצמחת מנהיגות ).
 
2.    חיזוק והקניית ערכים ציוניים, דמוקרטיים וחברתיים.
     ( מורשת, אקטואליה, אזרחות , מעורבות חברתית )
 
3.    שיפור הישגים לימודיים + צמצום פערים.
 
4.    ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד (הגעה בזמן , תכנון שיעור, סכום שיעור).
 
5.    הוראה למידה מותאמות למאה ה-21 – הוראה מתוקשבת בכל המקצועות והוראת רובוטיקה בשכבות ד'-ה'.
 
6.    הרחבת יכולת ההכלה ומגוון המענים לפי צורכי התלמידים.