נסיון

גכעגכיע

הנחיות

גכעגכע

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים