דפים - אודות
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: אופיר
טלפון : 08-6372640
פקס : 08-6325232
שעות קבלה:
אודות בית הספר  
בית ספר יסודי                
שם המנהלת: חיה חזן
מס' כתות: 15 
חינוך מיוחד: 3 
מס' תלמידים: 302   תלמידים
 
בית הספר הינו בית ספר שכונתי ותיק.
צוות המורים הינו צוות יציב ומגובש מבחינה מקצועית.
הצוות החינוכי מתמקד בהתאמת דרכי הוראה, המקדמות את מיומנויות היסוד, תוך פיתוח הידברות מעמיקה ויצירת קשר באמצעות דיאלוג משמעותי.
העקרונות המנחים  מורשת, ארץ ודרך ארץ שזורים בתוכנית הבית ספרית תוך דגש על שילוב ההיבטים השונים
של המקצועות הנלמדים בזיקה לתוכניות הלימודים המחייבות בכל מקצוע ובדגש על חינוך לערכים,שילוב האמנויות ומורשת עם.
צוות בית הספר מתמקד בשילובים בין כל מקצועות הלימוד מתוך הכרה שלמידה כמכלול הנה למידה משמעותית התורמת להבנת ההקשרים וקידום ההישגים.         
תכניות ייחודיות:
 • טיפוח אקלים חינוכי המעודד אחריות אישית, קבלת השונה והאחר, כבוד, ערבות הדדית, סובלנות, נתינה ומעורבות באמצעות לימודי העשרה בתחומי החברה, האמנויות ואיכות הסביבה בדגש על טיפוח סביבה לימודית-איכותית, המאפשרת קידום הישגים לימודיים תוך מתן מענה הולם לשונות וטיפוח מצוינות במגוון תחומים:
 • מפתח הל"ב - הטמעת ערכי מפתח הל"ב כחלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית בכל כתות ביה"ס, בשילוב כשורי חיים ותקשורת בין אישית.
 • נאמני עיצוב מרחב - קבוצת תלמידים העוסקת בגיבוש רעיונות לעיצוב המרחב הלימודי הכללי בביה"ס וביצוע הרעיונות בלוחות המרכזיים של ביה"ס, בהקשר לנושאים הנלמדים  ושימוש  בחומרים ממוחזרים.
 • נאמני מוגנות - תלמידים מכתות א'-ו' הנבחרים אחת לשבועיים לתרום לאיכות האווירה בהפסקות. התלמידים מתעדים בהפסקות פעילויות של שיתוף פעולה וחברות טובה. הפעילויות מוצגות לכלל התלמידים באולם המרכזי של ביה"ס.
 • מועצת תלמידים - קבוצת מנהיגות מתנדבת הפועלת למען כלל תלמידי בית הספר בתחום החברתי.
 • בוקר של כיף - כינוס שבועי של כלל תלמידי ביה"ס בהקשר לנושאים הנלמדים. כינוס הפותח את השבוע בכל פעם בנושא אחר.
 • בוקר זמר - שירה עברית ושירת ארץ ישראל של כלל תלמידי ביה"ס בכינוסי זמר חודשיים. מתקיים לאורך כל השנה בזיקה לתרבות השירה הנלמדת במהלך כל השנה בשעורי מוסיקה, בכל כתות ביה"ס.
 • תגבור לימודי המורשת - במטרה לחזק בתלמיד, אזרח המחר, את מורשתו, להכיר את זהותו ולטפח את זיקתו לעם ולארץ.
 • תוכניות אישיות - תגבור תלמידים מתקשים וקידום תלמידים מצטיינים והטמעת אסטרטגיות למידה פרטנית, לקידום הישגי הלומדים ושיפור דרכי ההוראה.
 • תוכנית אמירים - קידום וטיפוח תלמידים מצטיינים בכתות ג'.
 • שילוב המחשב בהוראה - התאמת סביבות הלמידה ותוכניות הלימודים  לתפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה והתקשורת המתקדמים ופיתוח אסטרטגיות למידה פרטנית לקידום הישגים לימודיים וחברתיים בסביבת למידה חינוכית, תוך התייחסות מתמדת לשונות התלמידים וטיפוח הפרט.
 • פיתוח מקצועי השתלמות לכלל הצוות, במטרה להקנות למורים את התשתית באמצעותה יוכלו להמשיך ללמוד באופן עצמאי את השימוש בכלים מתוקשבים, תוך התנסות בהבניית שעור מקוון, בהתאם לסטנדרטים ומטרות ההוראה, בזיקה לתוכנית הלימודים בכלל ולהישגים הנדרשים בפרט ובהתאמה לצרכי הלומדים.