דפים - לוח צלצולים
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: אופיר
טלפון : 08-6372640
פקס : 08-6325232
שעות קבלה:

 

 

לוח צלצולים

 

 

 
               
 
 
08:00
נוהל פתיחת שיעור
ארוך
 
08:40
סיכום שיעור
קצר
 
08:45
צלצול מעבר -הכנה
ארוך
 
08:50
נוהל פתיחת שיעור
קצר
 
09:30
סיכום שיעור
קצר
 
 
09:35
הפסקת אוכל
ארוך
 
09:45
הפסקה
ארוך
 
 
10:00
כניסה לכיתות הכנה
ארוך
 
10:05
נוהל פתיחת שיעור
קצר
 
10:45
סיכום שיעור
קצר
 
10:50
צלצול מעבר הכנה
ארוך
 
10:55
נוהל פתיחת שיעור
קצר
 
11:35
סיכום שיעור
קצר
 
 
11:40
הפסקה 11:45 סיום יום ו'
ארוך
 
 
11:55
כניסה לכיתות הכנה
ארוך
 
12:00
נוהל פתיחת שיעור
קצר
 
12:40
סיכום שיעור
קצר
 
12:45
צלצול מעבר  הכנה
ארוך
12:50
נוהל פתיחת שיעור
קצר
 
13:25
סיכום שיעור 
ארוך
 
13:30 
סיום יום הלימודים
ארוך
 
13:40
פתיחת שיעור פרטני
ארוך
 
14:25
סיום שיעור פרטני אחד
קצר
 
15:10
סיום שיעור פרטני שני
ארוך