נווט למעלה
school-title.png
פעילויות לקראת האביב
 
 

 מסיבת סידור כתות א' תשע"ד - בירושלים

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.

חודש ניסן מבורך לכולם!

 

בחודשים האחרונים עסקנו בנושא "טהרת הלשון". בחרנו לקרוא לנושא טהרת הלשון, כי לא מדובר רק על השמירה על הלשון מלומר דברים רעים על הזולת או להוציא מהפה מילים לא טובות.
 
אנו שואפים להגיע למצב של פה טהור!
פה שמפרגן לחבר ואומר מילים טובות.
פה שיודע לדבר בנימוס ולהכיר תודה.
פה שמברך לה' ומתפלל.
פה שלומד תורה מתוך קדושה!
 
נשתדל להוסיף מילים טובות ויפות, בין אדם לחבירו ולמשפחתו ובין האדם לאלוקיו.
אנו מתפללים שבין כל חלקי עם ישראל תשרור אהבה ואחווה, והדיבור יהיה של מילים טובות וטהורות.
 
מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע... בקש שלום ורדפהו!

 

 
 
 

 

תמונה1.png
pash-bg.jpg
sekeratid.jpg 
Ariel-Sharon.jpg

לוקחים אחריות על הסביבה שלנו!

יש להתחבר לאתר על מנת להשתתף בסקר זה