נווט למעלה

school-title.png

משלנו.JPG

ביום חמישי, ה-18/9/2014, החל מהשעה 17:00 יתקיים "ליל המדענים" – השנה בסימן מדעי הים ב-14 מוקדים ברחבי הארץ. בערב זה יפתחו מוסדות המחקר ומוזיאוני המדע ברחבי הארץ את שעריהם לקהל הרחב. האירועים מתקיימים בכל רחבי הארץ ופתוחים לציבור הרחב - ללא תשלום.

פרשת נח

פרק ו'

1)     הכרות עם נח הצדיק [שלא למד ממעשיהם הרעים של בני דורו].
2)     חטאי האדם, העונש הצפוי, ובניית התיבה ע"י נח.
3)     מי ייכנס לתיבה.
פרק ז'
4)     תחילת המבול והכניסה לתיבה.
פרק ח'
5)     הפסקת המבול, ירידת המים אט אט, שילוח העורב ושילוח היונה.
6)     היציאה מהתיבה, הקורבנות וההודאה לה'.
פרק ט'
7)     ה' מברך את נח. ונותן לו כמה מצוות.
8)     הברית והאות – הקשת בענן. [ הקב"ה לא חפץ בהשחתת העולם, אלא רוצה שיחזרו בתשובה ואפילו במבול הבניה לקחה 120 שנה כדי שיחזרו בתשובה...]
9)     שכרות נח, ומעשהו של חם. והתיקון המבורך של שם ויפת.
10) עונשו של חם וצאצאיו.     [דגש על מעלתו של שם כמוביל את התיקון, וחסרונו של חם כמוביל את הקלקול]
פרק י'
11) תולדות בני נח. העמים שיצאו מכל בן והיכן התיישבו בעולם.
פרק יא'
12) דור הפלגה ומגדל בבל.  [הרשעות של הרצון למרוד בה'].
13) עונשם של דור הפלגה.
14) עשרה דורות מנח ועד אברהם.
15) תולדות תרח.   ["הסביבה" שבה אברהם גדל.... סיפור חנות הפסלים מתוך המדרש....]
16) יציאת אברהם, שרי ולוט מאור כשדים.  [אולי להכניס את הרקע, שהוא סיפור כבשן האש, מובא ברש"י].