נווט למעלה

school-title.png

תלמידות כיתה ד'2 חקרו על ירושלים במאה השנים האחרונות.

את התוצרי התלימדות ניתן לראות במוזיאון וירטואלי.

יישר כח למורה לאה איזמירלי שהובילה את הפעילות.

(עדיפות לצפייה דרך כרום)

123456789.png