בית ספר ימין הרצוג - חזון ויעדים
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: המערב 2
טלפון : 08-6377990
פקס : 08-6338246
שעות קבלה: yharzog-sec@eilat.muni.il

חזון בית הספר:


בתפיסתו החינוכית, בית-הספר מאמין בחינוך לחיי תורה קיום מצוות ואהבת הארץ.
בית-הספר מאמין בהקניית ערכים ליחסים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום  בתורת ישראל לעם ובמדינה.
בית-הספר שואף לפתח לומד עצמאי בהתאם ליכולתו ולכישוריו בשאיפה לשיפור הישגיו.
בית-הספר מאמין בחשיבות הרבה בהקניית ידע תורני ומדעי טכנולוגי כהכשרה להתמודדות בעולם עתיר ידע ומציאות משתנה.
בית-הספר מאמין בשיתוף פעולה בין המורים, התלמידים, ההורים והקהילה כדרך ליצירת מעורבות ופיתוח אקלים תומך ומעודד

 
 
תוכנית עתי"ד - ערכים, תורה ,יחס אישי, דעת. רציונאל התוכנית סובב סביב המטרה של שיפור אווירת הלמידה בביה"ס לכל גורמיו ומרכיביו - תלמידים, הורים, ומורים. במשך השנה יש פעילויות סביב ערכים אלו.
יומן עתי"ד- לכל בתי הספר יומן משותף אותו מקבלים התלמידים והצוות בכל מחצית, כל בית ספר מקבל את היומן עם הלוגו ומספר תמונות מעולמו הימיומי. היומן מחולק לפי נושאים יומיים חודשיים ושבועיים כך שכל ביה"ס מדבר בשפה אחת. יומן עתי"ד נלמד כל בוקר בכיתות.
טקס עתי"ד - בכל בקר ישנו כינוס בית ספרי בתחילת היום בו מקבל המנהל את כלל תלמידי ביה"ס בברכת בוקר-טוב. לאחר מכן עוסקים התלמידים בנושא עתי"ד היום, מתעדכנים בהודעות השוטפות של ביה"ס , שרים את "אני מאמין" ו"התקוה" ומשוחררים לכתות להמשך למידה.
ביום שישי הכנס קצת יותר ארוך ובנוסף לעתי"ד היום מחולקת תעודות הצטיינות מכובדות בצרוף תמונת התלמיד / התלמידה ובהן מצויינת התקדמות שבצע התלמיד הנבחר במשך השבוע, קביעת המצטיינים וההצטיינות ניתנת  למחנכים ולמחנכים המקצועיים שהמפתח הינו : כל התקדמות שבצע/ה התלמיד/ה  במשך השבוע ואפילו תהיה הקטנה ביותר. ערב הענקת התעודה מוזמנים ההורים ע"י המחנך לכנס למחרת על מנת לכבד את המאורע.
 
פעילויות אחה"צ בביה"ס:
 
1. תלמוד תורה - מונה כ- 60 תלמידים המעוניינים בתוספת בחינוך תורני. מסגרת הת"ת מתקיימת בימי א-ד לאחר סיום יום הלימודים בביה"ס והתלמידים מקבלים ארוחת צהרים חמה. צוות המלמדים בת"ת הם אברכי ישיבת ההסדר ונשות האברכים.
2. מועדונית (הפועלת במתכונת ביה"ס) - מונה כ-10 ילדים ממשפחות חד-הוריות ומשפחות ממצב סוציו-אקונומי קשה. המועדונית מופעלת ע"י רכזת מטעם הרשות ושתי בנות שרות לאומי.
3. אמירים -  תכנית תלת שנתית לילדים מצטיינים מכיתות ג' עד ו', בארבעה תחומי עניין שונים, בלמידה חוויתית, לא שגרתית. וכן לימוד כישורי חיים ע"י יועץ חינוכי.
 
 
תוכנית התקשוב המאה ה-21
 

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור"    

                                                                            (הרב קוק)

בית הספר הוא חלק מתוכנית התקשוב המאה  ה- 21 של משרד החינוך.
מטרתה של התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע ICT.
פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה ולמידה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (מיומנויות המאה ה-21), ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם החיצון, תוך שהיא עושה שימוש מרבי, אך מושכל, בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי  ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי.
לפי תפיסת העולם החינוכית של משרד החינוך, הטמעת התקשוב וטכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה צריכה להיעשות מתוך גישה מאוזנת, במקומות שבהם יש לתקשוב ערך מוסף.
שילוב נכון של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה יכול לשפר את:
איכות ההוראה והעושר שלה.
יש בו בכדי להביא לשיפור מיומנויות המורים,             
להתאים את ההוראה לשונות התלמידים,
לשפר את ההתנהלות ואת הניהול הבית-ספרי,
לקבל משוב לגבי תלמידים בזמן אמת,
שיאפשר לטפל בקשייהם בשלב מוקדם יותר,
לשפר את הקשב ואת העניין של התלמידים
להביא לרצף למידה בכיתה ובבית     
ולשפר את התקשורת בין כל השותפים  - מורים, תלמידים והורים
אנו תקווה כי נצליח בבית הספר לעשות שימוש מושכל בכלי זה על מנת לקדם את תלמידנו