בית ספר ימין הרצוג - לוח צילצולים
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: המערב 2
טלפון : 08-6377990
פקס : 08-6338246
שעות קבלה: yharzog-sec@eilat.muni.il

לוח צילצולים:

 
 
​​שעה
ראשון
1
8:00-9:05
שיעור
2
9:05-9:30
שיעור
 
9:30-9:50

א ו כ ל
 
9:50-10:20
  ​ה פ ס ק ה
3
10:20-11:00
שיעור
4
11:00-11:45
​שיעור
 
11:45-12:00
 
ה פ ס ק ה
5
12:00-12:45
 
שיעור
6
12:45-13:30
שיעור
 
13:50 – 13:30
א ו כ ל
7
13:50-14:30
שיעור
 
14:30-14:40
ה פ ס ק ה
8
14:40-15:20
 
שיעור