בית ספר ימין הרצוג - takanon
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: המערב 2
טלפון : 08-6377990
פקס : 08-6338246
שעות קבלה: yharzog-sec@eilat.muni.il
תקנון ביה"ס ימין הרצוג
  
1. הופעה הולמת
אנו מקפידים על הגעה בתלבושת ביה"ס, חולצות עם סמל ביה"ס  ובחורף סווצ'רים עם סמל ביה"ס שמתחתם חולצת ביה"ס.
בנים: ציצית וכיפה תספורת קצרה ללא ג'ל וקוצים
בנות: חולצה- שרוולי שלושת רבעי  אחרי  המרפק . חצאית- מגיעה עד  מתחת לברך. ללא איפור וללא לאק.
בית הספר מבקש מכל הבאים בשעריו להגיע באופן שיכבד בית ספר דתי.
 
2. עמידה בזמנים
יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים – ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור. לא תותר יציאה מבית הספר לקניות שונות בבקשה להיערך מראש.
 
3. פגיעה ברכוש
"יהי ממון חבריך ובית ספרך חביב עליך כשלך". אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי.
 
4. סמכות המורה
"ומורא רבך כמורא שמים"
- התלמידים יעמדו בתחילת כל שיעור עם כניסת המורה.
- הדיבור יעשה ברשות אין להסתובב בכתה.
- יש להתנהג בהתאם להוראות המורה- כולל מורה ממלא/ת מקום.
 
5. אלימות פיזית
פגיעה פיזית אסורה בהחלט
אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא, כגון:דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב.
כל מקרה של אלימות חמורה כגון שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט וכיו"ב, יטופלו באופן מיידי ובחומרה רבה.
פגיעה ונגיעה במקומות מוצנעים- אסורים בהחלט.
 
6. אלימות מילולית
פגיעה מילולית, כגון: קללות, הצקות, לעג, השפלה גנאי ,איומים סחיטה, נידוי אסורים בהחלט.
 
7. טלפונים ניידים
חל איסור חד משמעי  על שימוש בטלפונים ניידים מכל סוג שהוא לבית הספר.
במקרים חריגים ובאישור המחנכת אפשר יהיה להביא בתוך התיק טלפון נייד לבית-הספר, בתנאי שיהיה כבוי מרגע הכניסה למתחם בית-הספר ועד סיום יום הלימודים.
בכל מקרה בית הספר אינו לוקח אחריות במקרה של נזק לפלאפון או מכשיר אחר שהביא תלמיד.
 
8. רכוש
ההורים מודיעים בזאת כי הם מודעים לכך שהטיפול בחפצים שנשכחו בבית הספר יהיה על פי החלטת הנהלת בית הספר. כולל שימוש בחפצים לשימושים שונים שימצא בית הספר לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.